Tarikh : 27 Disember 2023
Masa : 02:30 ptg - 04:30 ptg
Lokasi : PEDi Klebang Utama
Peserta : 1 Orang 

 

Tujuan 

Kelas ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberi panduan serta tunjuk ajar kepada user menggunakan aplikasi Google Maps untuk kegunaan dalam pekerjaan beliau yang melibatkan perjalanan ke serata tempat.

 

Aktiviti

Petugas PEDi membantu user yang datang ke PEDi Taman Klebang Utama yang ingin belajar menggunakan aplikasi Google Maps secara lebih terperinci bagi tujuan kegunaan dalam pekerjaan beliau.

 

Gambar Disini